Używając niniejszych materiałów do pisania o obozach koncentracyjnych używaj poprawnego sformułowania „Niemieckie Obozy Koncentracyjne” bądź też „Niemieckie Nazistowskie Obozy Koncentracyjne”. Nigdy nie pisz „Polskie Obozy Koncentracyjne”. Często z niewiedzy, braku dokładności w określaniu faktów bądź też stosując skróty geograficzne pojawiają się sformułowania „Polskie Obozy Koncentracyjne”. Jest to świadoma czy nieświadoma forma zamiany ofiary w kata i próba rozmycia kwestii odpowiedzialności za popełnione zbrodnie. Powtarzanie sformułowania „Polskie Obozy Koncentracyjne” może być uznane za „Kłamstwo Oświęcimskie” czyli przestępstwo ściganym w wielu krajach. Miej na uwadze, że po 1 września 1939 roku część terytorium Polski wcielono bezpośrednio do III Rzeszy a pozostała część Polski została przemianowana na Generalną Gubernię pod całkowitą i wyłączną administracją Niemiec. Państwo Polskie w tym czasie nie istniało.