02Mar/17

Witold Pilecki – Biografia

Witold Pilecki, pseudonim „Witold”, „Druh”, nazwiska konspiracyjne „Roman Jezierski”, „Tomasz Serafiński”, „Leon Bryjak”, „Jan Uznański”, „Witold Smoliński”; kryptonim T-IV, urodzony 13 maja 1901 w Ołońcu, zmarł 25 maja 1948 w Warszawie. RotmistrzRead More…