ויטולד פילצקי – ביוגרפיה

ויטולד פילצקי, הכינוי של "ויטולד", "Druh", שמות של המחתרת "רומי יז'יירסקי", "תומאש Serafiński", "ליאון Bryjak", "יאן Uznański", "ויטולד Smoliński" T-IV שם קוד, נולד ב -13 מאי 1901 Ołońcu, מת 25 מאי, 1948 בוורשה. קפטן פרש בצבא פולני, מייסד שותף של חייל בצבא החשאי פולני, צבא, אסיר והמארגן של תנועת ההתנגדות באושוויץ. המחבר מדווח על השואה,…
Continue reading …

ויטולד פילצקי דוח לאושוויץ

תורגם מפולנית עבור "בואו זכרונות על ויטולד פילצקי" ( "Przypomnijmy o Rotmistrzu") יוזמה, על ידי יאצק קוצ'רסקי לפיכך, אני צפוי לתאר עובדות חשופות רק, כמו הקולגים שלי רוצים את זה. זה נאמר: "ככל בקפדנות אתה תדבק אלא עובדות, הנוגע להם בלי הערות, יקר יותר זה יהיה". אז, אני אנסה ... אבל אנחנו לא עשויים מעץ…
Continue reading …